Стать
Вік на початку страхування
Термін дії:
до 85 річного віку
Період оплати премій - 10 років.
Валюта (Курс $:29,2549)
Річна премія