Дата початку
Стать
Дата народження
Термін дії (0 = довічно)
Порядок виплат
Повернення капіталу
Перехід до вдівця %
Дата народження вигодонабувача
Валюта (Курс $:36,5686)
Виплата по дожиттю